Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: CRIStin: Publikasjoner

Datasett med en oppføring per forfatter per publikasjon i Norge
ID:2
Leverandør:CRIStin
Sist oppdatert:2020-06-02
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i