Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: Innovasjon Norge: Virkemidler og næringsgrupper

Statistikk om finansiering av innovasjonsaktiviteter fra Innovasjon Norge, fordelt på virkemidler og næringsgrupper.
ID:5
Leverandør:Innovasjon Norge
Sist oppdatert:2019-09-23
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i