Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Vitenskapelig publisering relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester - Andel av medisin- og helsefag, og total norsk publisering

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse: Figuren viser vitenskapelige artikler relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester i Norge som andel av all publisering innen medisin og helsefag, og som andel av total norsk vitenskapelig publisering. De relevante artiklene er identifisert ved hjelp av en bibliometrisk metode utviklet av NIFU i sammenheng med rapporten Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Klikk på lenken i venstremenyen for å se rapporten i sin helhet.