Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS Forskningsprosjekter – Alle kilder

Beskrivelse:

Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Som utgangspunkt vises resultatet i absolutte tall for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Regionale helseforetak (de øremerkede forskningsmidlene), Kreftforeningen, Stiftelsen Dam og norske forskeres tildelinger fra EUs rammeprogram for siste år med tilgjengelige statistikk.
Bruk filterboksene Diagramtype, Visning og Årstall for å se henholdsvis gruppert søylediagram, resultatet vist i prosentandeler og andre år. Bruk filterboksen Kilde for å se finansieringskildene enkeltvis eller i andre kombinasjoner. Bruk filterboksen Kategori for å se helsekategorier eller forskningsaktiviteter.