Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

HRCS – alle kilder

(Se beskrivelse under)

Beskrivelse:

Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer helseforskningsprosjekter i hvilken type forskning som utføres, forskningsaktivitet, og forskningens relevans for helse og sykdom, helsekategori.

Som utgangspunkt vises resultatet i absolutte tall for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, Regionale helseforetak (de øremerkede forskningsmidlene), Kreftforeningen og norske forskeres tildelinger fra EUs rammeprogram for siste år med tilgjengelige statistikk.
Bruk filterboksene under for å se gruppert søylediagram, andre eller flere år og resultatet vist i prosentandeler

Bruk filterboksen Kilde for å se finansieringskildene enkeltvis eller i andre kombinasjoner. Bruk filterboksen Kategori for å se helsekategorier.