Forskningsrådet HelseOmsorg21 Monitor

Datagrunnlag: NIFU: Driftsutgifter til FoU innenfor det tematiske området Helse og omsorg etter sektor i 2007-2019

ID:29
Leverandør:NIFU
Sist oppdatert:2021-02-02
Oppdateringshyppighet:Årlig

Last ned datasett:

xlsx nedlastning knappcsv nedlastning knappjson nedlastning knapp

Datagrunnlaget er brukt i